Oversigt over Teorimoduler

LOVPLIGTIG TEORIUNDERVISNING

i alle moduler, hver uge med teorilærer(Se herunder).

Alle moduler starter med samlet klasseundervisning, hvorfor det er vigtigt, at du kommer til tiden.
Som det fremgår af skemaet, har du som elev mulighed for at gennemføre modul 2 – 7 på forskellige tidspunkter, hver uge, hele året.

LOVPLIGTIG TEORIUNDERVISNING ​