fbpx

Krav til undervisningen

Krav til antal lektioner

MINIMUM 29 TEORETISKE LEKTIONER Á 45 MINUTTER.

MINIMUM 4 PRAKTISKE LEKTIONER Á 45 MINUTTER PÅ MANØVREBANE.

Minimum 16 praktiske lektioner á 45 minutter på vej, hvoraf 1 er i mørke.

MINIMUM 4 PRAKTISKE LEKTIONER Á 45 MINUTTER PÅ KØRETEKNISK ANLÆG.

Loven foreskriver et minimumskrav til, hvor mange teoretiske og praktiske lektioners undervisning man skal modtage, inden man kan indstilles til en prøve. Disse minimumskrav er ikke et udtryk for, at alle elever efter denne mængde undervisning vil kunne klare en teori- eller køreprøve. Det er den enkelte elevs individuelle behov, der er afgørende for hvor meget undervisning, der er nødvendig.

Krav til sammenhæng

Der skal være sammenhæng mellem teoretisk og praktisk undervisning, således at du teoretisk forberedes på det, der skal trænes i praksis.

Krav til undervisningsdage

Undervisningen skal strække sig over minimum 14 undervisningsdage, og må maksimalt indeholde 4 teoretiske lektioner og / eller 2 praktiske lektioner pr. undervisningsdag, dog 3 praktiske lektioner i forbindelse med mørkekørsel og kørsel på motorvej og 4 praktiske lektioner i forbindelse med kørsel på manøvrebane og køreteknisk anlæg.

Lektionsplan

Der laves en lektionsplan, der i detaljer beskriver det pensum lovgivningen kræver. Skolen skal opbevare lektionsplanen, som dog skal medbringes til prøverne. Elev og lærer skal med deres underskrift bekræfte efter hver lektion, at der er givet og modtaget undervisning i den korrekte rækkefølge og med det indhold der kræves.

Kørelærer Søges

Juuls Køreskole i Roskilde søger kørelærere.

Vi er 24 kørelærere der har meget travlt og godt kunne bruge et par ekstra kollegaer.

Vi har intro og opstart af nye elever hver onsdag, manøvrebaner hver dag og der undervises i alle teorimoduler to gange om ugen.

Eleverne følger ikke et hold men planlægger deres individuelle forløb med deres kørelærer.

Hvis du vil prøve nye udfordringer med rigtig god indtjening, fast vagtplan for teoriundervisning og manøvrebaner samt et rigtig godt socialt samvær med kollegaer,

så ring til Michael på telefon 27221022.

Du er også velkommen til at kigge forbi køreskolen i Rådmandshaven 4. Der er næsten altid en kørelærer i huset der har tid til en rundvisning og en snak over en kop kaffe.

Med venlig hilsen
Kørelærerne
Juuls Køreskole